Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (1050/2018) 10 ja 24§

Rekisterin pitäjä

Purent Oy

Hatanpään valtatie 40 F, 33100 Tampere

050 421 0154

info@kilpailuttajasi.fi

Y-tunnus 3194746-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Santtu Luoma

santtu@kilpailuttajasi.fi

044 302 6772

Rekisterin nimi

Purent Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Purentiin joko tilaamalla yrityksen palveluita, rekisteröitymällä asiakkaaksi tai tilaamalla uutiskirjeen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määräämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

-Asiakkaan tunnistamien sekä käyttöoikeuksien hallinta

-Tilatun palvelun toimittaminen asiakkaalle

-Asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä

-Palveluiden kehittäminen, raportointi (mm tilaushistoria) sekä personointi

-Väärinkäytösten estäminen; ja

-Markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaisesti)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

-Henkilön etu- ja sukunimi

-Osoitetiedot, sekä niiden koordinaatit

-Sähköpostiosoite

-Puhelinnumero

-Asiakasnumero

-IP-osoite

-Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot (esim. salasana, selaimen tunniste ym)

-Asiakkaan mahdollisesti tallentamat maksuvälinetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat muunmuassa tilaukseen johtaneet sivusiirtymät.

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan käsitellä Purentin ulkopuolisilla tahoilla esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksen. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi.

Tietyissä tilanteissa palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää tietojesi luovuttamista. Mikäli olet tilannut markkinapaikkamme avulla kolmannelta osapuolelta tarjouksen (esim. tarjouspyyntö sähkösopimuksesta) tai varsinaisen palvelun, luovutamme tarpeelliset tietosi ko. palveluntarjoajille, jotta nämä voi toimittaa pyytämäsi tarjouksen tai toteuttaa tilaamasi palvelun.

Evästeet

Purent käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välillä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen.

Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Jotkin kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta asiakkaisiimme. Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Toimiakseen oikein, palvelu kuitenkin edellyttää ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin- ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Purentin erikseen määrittämät henkilöt tai Purentin työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurein sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja osoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä, sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. Purent lähettää tiedot vain asiakastietoihin tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään palveluun ja menemällä omiin tietoihin. Muissa asioissa asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa mainitut tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin oman profiilinsa asetuksista. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää.